Drugarice

ČARNA BRKOVIĆ: FEMINIZAM, NACIONALIZAM i TRANS OSOBE IZMEĐU KULTURNOG PREPOZNAVANJA I EKONOMSKE REDISTRIBUCIJE U CRNOJ GORI

Polazeći od toga da su pitanja i problemi trans osoba konstitutivni dio feminističkog pokreta, u ovom izlaganju promišlja se emancipatorski potencijal kulturnih praksi u eri neoliberalnog kapitalizma u Crnoj Gori. Troje državljana Crne Gore je do sad dobilo punu finansijsku podršku za rodno afirmišuće medicinske intervencije od Fonda za javno zdr ...

MARINA GRŽINIĆ: KVIRING ISTORIJE I SADAŠNJOSTI ŽENSKE UMJETNOSTI NA POSTJUGOSLOVENSKOJ SCENI

Godine 2011, u radijskom programu „Lezbomanija“ (Lesbo mania), koji je vodila Nataša Sukić na Radio Študent, Ljubljana (https://radiostudent.si), da bi promislila različite istorije i uslove za politike klase, rase i roda – autorka ovog predavanja izjavila je da „prije nego što smo bile feministkinje, bile smo lezbijke“. Na taj način, u ...

JELISAVETA BLAGOJEVIĆ: VEŽITE SE, VOLEĆEMO!

Kada dovodimo u vezu ljubav sa ljubomorom i ljubomoru sa ljubavlju, treba da budemo svjesni da postoji konstantna želja, ili čak težnja da „spasimo“ ljubav od ljubomore. Štaviše, da pojam ljubomore ima negativne konotacije; da je ljubomora nešto što može povrijediti drugoga; da je ljubomora nešto čega se treba stidjeti (možda, agresija); ...

Agenda

Agenda ...

Drugarice

Drugarice ...

Najava

Najava ...