Biblioteka

Najpovoljniji period za žensku emancipaciju je bio socijalizam

Naučnice, studentkinje, umjetnice, aktivistkinje, humanistkinje su samo neke od žena koje ne postoje u knjigama o istoriji Crne Gore, a koje sun a svoj način mijenjale svijet oko sebe. Sa namjerom da se na jednom mjestu okupe svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore, ali i da se stvore uslovi da naše pretkinje izađu iz sjenke patrijarhalnih stereotipa o “starim Crnogorkama” je i osnovan Muzej žena Crne Gore 2012. godine.

Preuzmi dokument

Biblioteka