Biblioteka

Ženske stvari

Publikacija "Ženske stvari/Women Matters" u izdanju NVO Urban Nova dokumentuje aktivističke doprinose žena Boke Kotorske prateći njihove životne priče.

Preuzmi dokument

Biblioteka