Biblioteka

Demarginalizacije i destinacija(e) postjugoslovenskih književnih kanona

Tekst “Demarginalization and destination(s) of post-Yugoslav literary canons” (“Demarginalizacije i destinacija(e) postjugoslovenskih književnih kanona”) Dubravke Đurić i Aleksandre Nikčević-Batrićević, u kojem se analizira i promjena statusa crnogorskih autorki u književnom kanonu, objavljen je u časopisu “Neohelicon”, tom 46, br. 2, decembar 2019.

Preuzmi dokument

Biblioteka