Biblioteka

Nasljeđe Mileve Filipović

Još 11.jula ove godine život je napustila dr Mileva Filipović, naučnica koju ćemo pamtiti kao pionirku ženskih studija u Crnoj Gori.
Ovaj članak je prethodno objavljen 3. oktobra 2020. godine u dnevnom listu Vijesti, dodatak ART.

Preuzmi dokument

Biblioteka